Heb LEF en LEEF

Leef! is een kind- en jeugdpraktijk en biedt psychologische hulpverlening bij verschillende problematieken. Jongeren kunnen bij ons terecht voor advies en voor ondersteuning bij sociale-, emotionele- en leer- en gedragsproblemen en bij trauma gerelateerde klachten.

Als u wilt weten of uw kind bij Leef! op de juiste plek is, neem dan gerust contact met ons op. Voor een eerste consult kunt u vaak al binnen twee weken terecht. Leef! heeft geen wachttijden.

Ben jij 18 jaar of jonger en zoek je hulp?Informatie voor verwijzers en opdrachtgevers

Ieder kind is uniek. Ons doel is om jeugdigen te leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. In onze behandeling stellen wij ons ten doel om jeugdigen bewust te laten worden van hun kwaliteiten. Wij helpen ze positieve ervaringen op te doen waardoor hun zelfacceptatie, zelfvertrouwen en veerkracht groeien, en ze leren om te gaan met hun beperkingen.

Elke jeugdige mag opgroeien tot een autonoom en authentiek individu.

Onze werkwijze

Aanmelding:
Na de aanmelding nemen we contact op met de jeugdige en/of opvoeders om af te stemmen of aan de hulpvraag kan worden voldaan en of deze past binnen onze exptertis.

Intake of kennismakingsgesprek:
Tijdens het kennismakingsgesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en zijn/haar opvoeders; wat is de hulpvraag, wie is erbij betrokken en hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We inventariseren de aanwezige problematiek en maken een eerste plan van aanpak.

Sterkte-zwakte analyse en/of onderzoek:
Op basis van dit gesprek maken we samen behandelafspraken. Ook kijken we wat de sterkte-zwaktes zijn van de jeudigde en/of gezin. Met uw toestemming zullen wij de informatie van eerdere onderzoeken meenemen en nemen wij indien gewenst contact op met school en/of andere onderzoekers of hulpverleners.

Behandelplan:
Op basis van de informatie die uit het onderzoek komt zullen wij een behandelplan opstellen. Wij geven aan welke technieken of aanpak we gaan hanteren  en stellen gezamenlijk de doelen vast.

Evaluatie:
Regelmatig zullen er evaluatie momenten worden ingebouwd om te kijken of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan op het afgesproken plan.

Behandeling afgestemd op persoonlijke klanten en behoeften

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen door tijdelijke of langdurige psychische problemen kunnen terecht bij Leef! Wij bieden professionele hulpverlening op het gebied van psychosociale en traumagerelateerde klachten. Naast diagnostiek, behandeling en begeleiding voor jongeren, biedt Leef! ook ondersteuning aan ouders en school.

In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken; EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. De behandeling wordt afgestemd op de persoonlijke klachten en behoeften van de jongere. In veel gevallen zal gewerkt worden met een combinatie van behandelmethodieken.