MISSIE EN VISIE

Ieder kind is uniek. Ons doel is om jeugdigen te leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. In onze behandeling stellen wij ons ten doel om jeugdigen bewust te laten worden van hun kwaliteiten. Wij helpen ze positieve ervaringen op te doen waardoor hun zelfacceptatie, zelfvertrouwen en veerkracht groeien, en ze leren om te gaan met hun beperkingen.

Elke jeugdige mag opgroeien tot een autonoom en authentiek individu.

Werkgeverschap:

Door het wegnemen van zoveel bureaucratische handelingen uit de handen van de zorgprofessionals kunnen zij zich volledig richten op het primaire proces;

Het inrichten van onze bedrijfsprocessen gebeurt in goed overleg met deze zorgprofessionals waardoor hun regelruimte wordt vergroot; én transparantie over de besteding van de cliëntgebonden zorgbudgetten.

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen door tijdelijke of langdurige psychische problemen of trauma gerelateerde klachten, kunnen terecht bij LEEF! Wij bieden professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten. Naast behandeling voor jongeren, biedt LEEF! ook begeleiding aan ouders en school.

In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken; EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. De behandeling wordt afgestemd op de persoonlijke klachten en behoeften van de jongere. In veel gevallen zal gewerkt worden met een combinatie van behandelmethodieken.

Als u wilt weten of uw kind bij LEEF! op de juiste plek is, neem dan gerust contact met ons op. Voor een eerste consult kunt u vaak al binnen twee weken terecht. LEEF! heeft geen wachttijden.