Verwijzers en opdrachtgevers

Informatie voor verwijzers en opdrachtgevers

Alle expertise onder één dak

Leef! bestaat uit een multi-disciplinair team van professionele zorgverleners met expertise of het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van jeugd. De methoden die wij aanbieden zijn o.a.: EMDR, CGT (cognitieve gedragstherapie) ACT( Acceptanc & Commitment Therapy),  PMT (psychomotorische therapie), schematherapie, systeemtherapie, paardencoaching, bokscoaching, weerbaarheidstraining, remedial teaching. Lees hier meer over wat wij bieden.

Geen wachtlijsten

Kwetsbare jongeren hebben de zorg dringend nodig. Daarom kunnen cliënten bij ons altijd binnen 10 werkdagen na aanmelding terecht voor een intake gesprek. Na het intake gesprek kunnen we meestal meteen aan de slag met behandeling en of begeleiding waarvan we samen de doelen hebben vastgesteld en met wederzijds commitment kunnen beginnen.

Belangrijke principes

Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde voor een succesvol zorgtraject. Veiligheid, privacy en goed overleg met de direct betrokkenen bij de cliënt staan bij ons voorop.

De behoefte aan zorg is groot en de budgetten zijn beperkt. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jongeren de best mogelijke zorg te bieden met de middelen die beschikbaar zijn. Daarom is onze aanpak gericht op effectiviteit, doelmatigheid en transparantie.

KERNWAARDEN

Leef! Staat voor een aantal kernwaarden. Wij dragen deze zelf uit, en verwachten ook van onze medewerkers dat zij volgens deze kernwaarden handelen.

Meer over onze kernwaarden leest u
op onze pagina Leef! Kernwaarden

 

       

Professioneel
Door altijd scherp te blijven op verbeterpunten, recente ontwikkelingen in het werkveld in de gaten te houden en te leren van praktijkervaringen.

       

Respectvol
Voor ons houdt dit in dat we bij iedereen op zoek gaan naar zijn/haar kwaliteit en waar die het beste tot zijn recht komt.

 

       

Open
Laagdrempelig contact en open communicatie zijn hierin onze belangrijkste ingrediënten.

 

       

Flexibel
Wij staan voor een eigentijdse aanpak, plezier in het werk en snel schakelen.

Behandeling afgestemd op persoonlijke klanten en behoeften

Kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen door tijdelijke of langdurige psychische problemen kunnen terecht bij Leef! Wij bieden professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten. Naast behandeling voor jongeren, biedt Leef! ook begeleiding aan ouders en school.

In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken; EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en oplossingsgerichte therapie. De behandeling wordt afgestemd op de persoonlijke klachten en behoeften van de jongere. In veel gevallen zal gewerkt worden met een combinatie van behandelmethodieken.