WERKWIJZE

Onderstaand treft u de stappen aan die wij doorlopen om tot een goede werkwijze te komen.

 

Neem direct contact op

LEEF! Werkwijze

Aanmelding:
Na de aanmelding nemen we contact op met de jeugdige en/of opvoeders om af te stemmen of aan de hulpvraag kan worden voldaan en of deze past binnen onze exptertis.

Intake of kennismakingsgesprek:
Tijdens het kennismakingsgesprek‍ staan we stil bij de zorgen, problemen, behoeftes of veranderingswensen van de jeugdige en zijn/haar opvoeders; wat is de hulpvraag, wie is erbij betrokken en hoe ziet de (meer) wenselijke situatie er uit? We inventariseren de aanwezige problematiek en maken een eerste plan van aanpak.

Sterkte-zwakte analyse en/of onderzoek:
Op basis van dit gesprek maken we samen behandelafspraken. Ook kijken we wat de sterkte-zwaktes zijn van de jeudigde en/of gezin. Met uw toestemming zullen wij de informatie van eerdere onderzoeken meenemen en nemen wij indien gewenst contact op met school en/of andere onderzoekers of hulpverleners.

Behandelplan:
Op basis van de informatie die uit het onderzoek komt zullen wij een behandelplan opstellen. Wij geven aan welke technieken of aanpak we gaan hanteren  en stellen gezamenlijk de doelen vast.

Evaluatie: ‍
Regelmatig zullen er evaluatie momenten worden ingebouwd om te kijken of we op de goede weg zijn. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan op het afgesproken plan.