Voor Ouders

Neem direct contact op

Voor een verwijzing naar LEEF!  kunt u terecht bij uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of bij het jeugdloket van de gemeente waar u woont. Zij zullen uw vragen of zorgen met u bespreken en kijken of en welke ondersteuning nodig is.

Binnen de generalistische basis GGZ worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten tot 18 jaar vergoed door de gemeente. LEEF! heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten in de regio. De route voor verwijzing, verschilt per gemeente. Vanzelfsprekend kunt u, voor meer informatie of uitleg contact opnemen met LEEF!

Na de aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om te beoordelen of de hulpvraag passend is binnen de door ons geboden hulp. Wij plannen dan een kennismakingsgesprek in.