Leef! Jeugdzorg is hanteert de volgende kwaliteitseisen: 

– Recente verklaring van goed gedrag (VOG);
– SKJ jeugdregistratie
– Aangesloten bij een (vakgerichte) beroepsvereniging;
– Achterwachtregeling bij ziekte en vakantie;
– Klachtenprocedure;
– Meldcode KM-HG; 
– Protocol suicide; 

– Privacyreglement;
– Laagdrempelige organisatie van zorg;
– Duidelijke werkafspraken over de levering van de ondersteuning, die worden vastgelegd in een Gezinsplan.